JAN voor de ouders - JAN
16302
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16302,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-jan,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

JAN coacht kinderen vanaf 11 jaar die hulp kunnen gebruiken bij hun studievaardigheden, huiswerk, bijlessen, faalangst en examentrainingen.

Als kinderen gemotiveerd en geïnspireerd raken, zijn kinderen tot veel in staat. Voor pubers is dit vaak lastig om in te zien maar kunnen ervaren wat dit met ze doet.

Door vertrouwen te geven aan kinderen en door een methode aan te reiken hoe je iets aan kunt pakken, kan er een omslag plaatsvinden in het denken en handelen van kinderen. Door kinderen op een positieve manier te coachen, wil JAN succeservaringen creëren.  JAN kijkt naar het kunnen van uw kind en gaat vanuit daar verder kijken naar de mogelijkheden.

JAN werkt met kleine groepen van 1 tot 6 kinderen. Hierdoor ontstaat er een veilige omgeving waar uw kind alle ruimte heeft om te leren. JAN vindt het belangrijk om u als ouder te betrekken in het gehele traject waardoor we alle lijntjes kort houden om de coaching optimaal te kunnen uitvoeren. Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats om het gehele traject met u te monitoren. Hoe dit in zijn werk gaat, zal tijdens de intake besproken worden.

Hoe gaat JAN te werk

INTAKE EN COACHTRAJECT

Wanneer u interesse heeft om uw kind in te schijven bij JAN, krijgt u samen met uw kind een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek zal duidelijk moeten worden wat de ondersteuningsbehoefte en de wensen zijn van uw kind. Om dit duidelijk te krijgen vragen wij uw kind om samen met u en met JAN in gesprek te gaan. Nadat deze intake is voltooid ontvangt u van JAN een advies dat het best bij uw kind past. U kunt vervolgens beslissen om dit advies over te nemen en te starten.

VOORTGANG

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van uw kind goed in beeld is gebracht, nemen wij u als ouder(s) mee in dit traject door geregeld een terugkoppeling te geven over de voortgang van het traject van uw kind. Mocht u het nodig vinden dan kunnen wij contact opnemen met de school van uw kind om de begeleiding zo specifiek mogelijk in te zetten. Terugkoppeling voor huiswerkbegeleiding en bijlessen vindt plaats via ons systeem Studyspace. Overige terugkoppelingen vinden mondeling dan wel schriftelijk plaats wanneer nodig.
Indien gewenst kan er tussentijds een evaluatiemoment met uw kind en u zijn om te kijken of de koers die we ingeslagen zijn de juiste is. Dit evaluatiemoment kan op initiatief van ons zijn of van u en/of uw kind, Een “goed” resultaat zal een positieve uitkomst moeten zijn ten aanzien van de vooraf gestelde doelen van het kind. Het “meetinstrument” wordt hierom ook aangepast aan deze doelen.

Het meetinstrument kan bestaan uit:
• vooruitgang cijfers
• stressvermindering
• betere tijdbesteding

Wanneer het vooraf gestelde doel van uw kind en u naar tevredenheid is behaald, kan er gekeken worden naar een eventueel vervolg. Als uw kind goed ``op de rit`` is en zelfstandig probleemloos verder kan, kan de dienstverlening van JAN worden gestopt.

COACH

Uw kind krijgt bij JAN zoveel mogelijk een eigen coach die gedurende het traject de begeleiding verzorgt. Deze coach is het aanspreekpunt voor u en uw kind. Het kan zijn dat er af en toe een andere coach zal helpen, denk daarbij aan vakspecifieke begeleiding, maar alle informatievertrekking gaat zoveel mogelijk via de coach van uw kind.

De coaches die bij JAN werken zijn studenten aan een HBO of Universiteit.

Elke coach heeft een training doorlopen zodat iedereen werkt volgens de visie van JAN. Wij willen namelijk vooral dat er op een positieve manier gecoacht wordt.

EVALUATIE / VERVOLGTRAJECT

Als de doelen zijn behaald kan er afscheid genomen worden van JAN. Als de leerling meer tijd nodig heeft om de oorspronkelijke doelen te halen of doelen moeten worden aangepast dan kan dat in onderling overleg worden gerealiseerd.

Bij de start vindt JAN het belangrijk dat uw kind minstens drie maanden bij JAN meedraait. JAN heeft die tijd nodig om uw kind een aantal basisvaardigheden aan te leren. Na deze drie maanden gaat u samen met JAN kijken of een vervolgtraject wenselijk is.

U kunt bij JAN kiezen uit verschillende soorten dienstverlening. Veelal volgt het soort dienstverlening uit een intakegesprek. Als u al weet wat uw kind nodig heeft bekijk dan samen met JAN naar de mogelijkheden.

Huiswerkbegeleiding bij JAN

Dit is het meest gekozen pakket waarin uw kind gedurende een vaste periode wordt gecoacht op het gebied van planning, leerstrategieën en huiswerk maken.
■ Uw kind heeft een coach die maximaal 6 kinderen per groep begeleidt.
■ Uw kind wordt getraind in verschillende leerstrategieën.
■ Uw kind wordt geleerd een goede planning te maken.
■ De coach geeft begeleiding bij het maken van huiswerk.
■ De coach overhoort de geleerde stof indien dit nodig is.
■ Gevraagde tijdsinvestering: minimaal twee uur per dag, drie keer in de week gedurende drie maanden.

Huiswerk maken bij JAN

Dit pakket is handig als je direct uit school je huiswerk wilt maken in een rustige omgeving en je niet direct behoefte hebt aan ondersteuning.
■ JAN biedt je een rustige werkplek om je huiswerk te maken.
■ JAN biedt je focus en regelmaat
■ JAN geeft je tips en tricks voor je huiswerk en je leerwerk.

Alle tarieven van JAN

De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn per 4 weken.
■ Huiswerkbegeleiding 1 dag in de week
€ 149,-
■ Huiswerkbegeleiding 2 dagen in de week
€ 249,-
■ Huiswerkbegeleiding 3 dagen in de week
€ 319,-
■ Huiswerkbegeleiding 4 dagen in de week
€ 369,-
■ Bijles in een specifiek vak 1 uur 1-op-1
€ 32,50
■ Strippenkaart voor 10 bijlessen
€ 300,-
■ Training leren leren + Training leren plannen; duur: 5 weken 1 uur per week , bij voldoende inschrijvingen
€ 249,-
■ MILS-analyse leervoorkeur
€ 199,-

Alle tarieven van JAN

De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn per 4 weken.
■ Huiswerkbegeleiding 1 dag in de week
€ 149,-
■ Huiswerkbegeleiding 2 dagen in de week
€ 249,-
■ Huiswerkbegeleiding 3 dagen in de week
€ 319,-
■ Huiswerkbegeleiding 4 dagen in de week
€ 369
■ Bijles in een specifiek vak 1 uur 1-op-1
€ 32,50
■ Strippenkaart voor 10 bijlessen
€ 300,-
■ Training leren leren + Training leren plannen; duur: 5 weken 1 uur per week , bij voldoende inschrijvingen
€ 249,-
■ MILS-analyse leervoorkeur
€ 199,-